VĐNT109-2

VĐNT109-2 : Bộ thăng bằng vận động trên đôn gỗ

Mã: VĐNT109-2 Danh mục:

Mô tả sản phẩm

KT: 300x100x100cm
VL: Khung bằng gỗ tự nhiên, kết hợp 10 đôn gỗ treo trên các sợi dây xích.
Giúp cháu đi vận động thăng bằng.

HotLine

Liên hệ: Mrs.Vân 0974 874 216